Ryh

Niniejszy dział – ’DIETETYKA PO LUDZKU’ – tworzymy po to, by w przystępny i czytelny sposób przekazać maksymalną ilość informacji na temat wartości odżywczych poszczególnych produktów spożywczych (lub ich grup), mikroelementów, witamin itd.

Z własnego doświadczenia wiem, jak potrzebna jest ta wiedza, a jednocześnie – jak bardzo jest ona niedostępna. Nikt z nas nie ma czasu na prowadzenie własnych 'dochodzeń dietetycznych’ pod kątem tego czy innego produktu czy tej czy innej substancji odżywczej (nie mówiąc o tworzeniu zestawień porównawczych).

Przez to – narażeni jesteśmy na to, by ufać niesprawdzonym wiadomościom, którymi jesteśmy zasypywani w mediach przez psedo-naukowe opracowania.

Jeden rzut oka na rozsądnie sporządzone zestawienie – daje więcej niż godziny przetrząsania Internetu; to, co standardowo tam odnajdujemy – najczęściej i tak jest jedynie małym wycinkiem wiedzy, dodatkowo pogłębiającym nasze dietetyczne zagubienie.

Przystępny i czytelny sposób – to oczywiście wizualizacja. Obraz – niesie w sobie maksimum przekazu, nie męczy nas i działa na naszą wyobraźnię ogromem skojarzeń.

Zachęcam do przeglądania naszych opracowań; w ich tworzenie wkładamy dużo pracy 🙂