Strona internetowa ryhenka.com | Zdrowie od Kuchni poświęcona jest
DIECIE ONKOLOGICZNEJ

Naszą misją jest popularyzacja AKTUALNEJ wiedzy na temat właściwego żywienia – w szczególności żywienia pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową. Słowo ‘AKTUALNEJ’ – podkreśliłem nie bez przyczyny, gdyż:

  • Powszechnie dostępne w Polsce podręczniki dietetyki (np. Żywienie Człowieka Zdrowego i Chorego’, PWN, 2012) zawierają wiedzę przestarzałą, nierzadko sprzeczną z najnowszymi osiągnięciami nauki.
  • Dietetyka nie jest ani jednym z przedmiotów nauczania studentów Wydziałów Lekarskich wyższych uczelni medycznych w Polsce. Nie jest też ani jedną z 77 specjalizacji lekarskich.

W efekcie:

  • Większość lekarzy posługuje się ‘uznaną’ lecz przestarzałą wiedzą dietetyczną. Przekazując ją pacjentom, dość często – wbrew własnym intencjom – szkodzą im; W szczególności – szkodzą pacjentom onkologicznym, polecając im spożywanie dużych ilości białek zwierzęcych – promotorów rozwoju zmian nowotworowych.
  • Izby Lekarskie zabraniają lekarzom stosowania terapii alternatywnych – tych spoza kanonu metod ‘uznanych’ – pod groźbą odebrania prawa wykonywania zawodu. Jest to sprzeczne z ‘Przysięgą Hipokratesa’ i – patrz punkt wyżej – zasadą ‘primum non nocere’ (‘po pierwsze – nie szkodzić’).
  • Konkluzje tzw. ‘Badań Chińskich’ prof. Colina Campbella – torpedowane przez producentów żywności zwierzęcej od 20 lat – do dziś nie zostały przeanalizowane i włączone w procedury terapeutyczne chorób nowotworowych, sercowo-naczyniowych i metabolicznych.

Wiele wskazuje na to, że korupcja elit medycznych (uleganie lobby producentów mięsa i nabiału) – skrywana pod maską konserwatyzmu – może blokować rozwój nauki w takim samym stopniu, w jakim korupcja polityków może hamować prosperitę gospodarczą.

Jedyną nadzieją na przyspieszenie wcielania najnowszych osiągnięć dietetyki do procedur terapeutycznych – jest dotarcie do samych pacjentów oraz tych z lekarzy, którzy mają odwagę myśleć samodzielnie.

Wierzę, że strona ryhenka.com | Zdrowie od Kuchni – będzie w tym miała swój udział.

* *

Fundamentem diety WFPB (Whole Food Plant Based) profesora Colina T. Campbella są efekty jego prac, opisane w książce ‘Badania Chińskie’ (The China Study’; w Polsce książka dostępna jest pod zmienionym tytułem: Nowoczesne Zasady Odżywiania’). Efekty badań Campbella można ująć jedną konkluzją:

Eliminacja białka zwierzęcego z diety –
zatrzymuje wzrost komórek rakowych.

Campbell dowodzi, że:

  • A) Szybkość rozwoju zmian nowotworowych zależy od ilości białka zwierzęcego w diecie.
  • B) Jeśli białko zwierzęce stanowi ≥20 % pożywienia – nowotwór rozwija się zawsze.
  • C) Jeśli białko zwierzęce stanowi ≤5 % pożywienia – nowotwór nie rozwija się nigdy.
  • D) Białko roślinne jest bezpieczne; można je spożywać nawet w dużych ilościach.
  • E) Ludzie w ogóle nie potrzebują białka zwierzęcego w swojej diecie; w zupełności wystarcza im białko zawarte w produktach pełnoziarnistych, roślinach strączkowych, orzechach, warzywach i owocach.

Zachęcam do odważnego żeglowania po stronach witryny ryhenka.com, w szczególności zaś do samodzielnej lektury prac Colina T. Campbella.