Jeśli czcionka jest dla ciebie zbyt mała – przytrzymaj klawisz “Ctrl” i dopasuj powiększenie klawiszami „+” i „”. Aby przywrócić standardową czcionkę, użyj “Ctrl” i “0”.

* * *

Niniejszy dział jest konspektem książki dr Jonha Kelly’ego zatytułowanej STOP Feeding Your Cancer. One Doctor’s Journey’ (Przestań karmić swojego raka. Krucjata* pewnego lekarza.)

*) Autor wyjaśnia, że słowa ‘journey’ użył w znaczeniu ‘experience of challenge of cancer’ (doświadczenia w zmaganiu się z nowotworem). Lektura książki pozostawiła mnie w przekonaniu, że istotą opisanych przez autora zmagań była jego ‘wędrówka ku prawdzie poprzez bezbrzeża stereotypów’. Trafnym wydaje się więc kontekst: ‘pursue’ / ’quest’ / ’crusade’.

Książka do dziś nie ukazała się w języku polskim, stąd pomysł opracowania zawartych w niej treści w formie rozbudowanego abstraktu. Jego przeznaczeniem nie jest dokładne tłumaczenie tekstu ale przybliżenie esencji przesłania zawartego w słowach dr Kelly’ego – przedstawienie w skrótowej formie opisanych przez niego faktów i zdarzeń, jakie zaszły w gabinecie jego praktyki lekarskiej. Fakty te dowodzą SKUTECZNOŚCI DIETY ROŚLINNEJ W POWSTRZYMYWANIU ROZWOJU ZMIAN NOWOTWOROWYCH. Świadczą o tym, że dieta roślinna stanowi niedocenianą metodę wspomagania tradycyjnych procedur leczenia nowotworów złośliwych; Stosowana konsekwentnie i rygorystycznie – jest w stanie powstrzymać nawrót choroby i przedłużyć życie pacjenta o wiele, wiele lat.

Dr John Kelly studiował w Irlandii, Afryce i Stanach Zjednoczonych. W połowie lat siedemdziesiątych otworzył praktykę lekarską na przedmieściach Dublina; pracował jako lekarz ogólny (‘general practitioner’) na froncie medycyny pierwszego kontaktu (‘primary care medicine’). U podstaw prowadzonych przez niego na własną rękę badań dotyczących kontroli rozwoju nowotworów złośliwych u swoich pacjentów, leży jego fascynacja dietetyką – nauką o leczeniu żywieniem.

Z racji charakteru opracowania, ograniczę się w nim do przedstawienia faktów i znaczących konkluzji merytorycznych, pomijając malowane słowem opisy tła zdarzeń i przyjacielskich relacji z pacjentami.

Nawigację pomiędzy poszczególnymi rozdziałami opracowania – zapewnia menu główne witryny. Możesz też skorzystać z linków zamieszczonych poniżej. Zapraszam do lektury.

Przedmowa
1. Ważne nowiny na temat raka
2. Mit nieomylności
3. Prawda się ujawnia
4a. Ronan i Melissa
4b. Andrew, Sean i Michael
5-7. Rewolucja myślenia
7. Bob, Peter i Patrick
8. Przekazywanie pałeczki
9. Problem trzustki
Epilog