Omawiając mechanizmy regulujące objętość płynów ustrojowych zwykle zapominamy o rzeczy elementarnej, która dzisiaj dla wielu z nas brzmi jak bajka: Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze żywiliśmy się właściwie, naszym problemem nie było ani nadciśnienie, ani nadmiar soli w każdym kęsie… Tak. Na co dzień borykaliśmy się raczej z niedostatkiem soli,CZYTAJ

Podstawowe informacje nt. osmolalności (toniczności) oraz gospodarki wodno-mineralnej odnajdziesz w moich wcześniejszych opracowaniach. Dzisiaj wzbogacę tę opowieść o garść istotnych konkretów, leżących na przecięciu obu problematyk. Chodzi mianowicie o bilans wodny organizmu i zaburzenia w jego nawodnieniu (oraz o istotę odwodnień/przewodnień). Przypomnijmy sobie czym są przestrzenie organizmu: Osocze krwi iCZYTAJ

Regulacja Ciśnienia Krwi Układ Renina-Angiotensyna-Aldosteron Regulacja objętości płynów ustrojowych przez nerkę nie ogranicza się do wpływu wazopresyny na mechanizm zagęszczania lub rozcieńczania moczu. Drugim oddziaływaniem w którym nerka bierze czynny udział jest układ RAA (Renina-Angiotensyna-Aldosteron). Przyjrzyjmy się przepływowi krwi przez nerkę. Tętniczka doprowadzająca krew do kłębuszka to niby zwykła tętniczka…CZYTAJ