Dowolne laboratorium biochemiczne, badając zawartość czegokolwiek w czymkolwiek – zawsze otrzymuje tyle różnych wyników, ile egzemplarzy produktów bierze pod lupę; np. w dwóch podobnych cytrynach – zawsze będzie inna zawartość witaminy C. (Udowodnił to już Leibniz na dworze księcia Hanoweru, wysyłając do pobliskiego parku damy dworu, aby odszukały dwa identyczneCZYTAJ

Dna moczanowa James Gillray

Dna moczanowa, zwana też artretyzmem lub podagrą, jest najczęstszą chorobą zapalną stawów u dorosłych mężczyzn (przy czym mężczyźni stanowią 95% chorych na dnę). Już w czasach Hipokratesa (460-370 p.n.e.) traktowano ją jako przypadłość elit społecznych i wiązano z nadużywaniem pokarmów, wina i seksu; reputację tę zachowała dna moczanowa i wCZYTAJ

dna moczanowa - zawartość puryn w produktach

Zawartość puryn metabolizujących się do kwasu moczowego w wybranych produktach spożywczych Niniejsze opracowanie zawiera zestawienie tabel zawartości wybranych puryn (Adenina, Guanina, Hipoksantyna, Ksantyna) w niektórych produktach spożywczych. Korzystanie z nich wymaga drobnej elementarnej wiedzy, którą zamieszczam w kolejnym opracowaniu. UWAGA Błagam (!) – zanim zaczniesz korzystać – zapoznaj się opracowaniemCZYTAJ

O prawie izohydrii i buforowaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu (równowagi H+/HCO3–) pisałem już wcześniej. Zamknięcie tego zagadnienia wymaga jednak przyjrzenia się jego regulacjom – w szczególności roli, jaka w tych regulacjach przypada nerkom. Pierwszym etapem kontrolowania i przywracania równowagi H+/HCO3– jest buforowanie chemiczne (+ rozcieńczanie), zachodzące przy współudziale buforów wodorowęglanowego iCZYTAJ

Kanalik Bliższy (proksymalny) Produktem filtracji kłębuszkowej jest przesącz (odbiałczone osocze), który – przepływając przez kanaliki nerkowe – zmienia swój skład, swoją osmolalność i swoje pH. Jest to efektem wymiany substancji pomiędzy światłem kanalików a otaczającym je śródmiąższem nerki, komunikującym się z krwią naczyń włosowatych. Tak więc osocze, które przedostaje sięCZYTAJ

Omawiając mechanizmy regulujące objętość płynów ustrojowych zwykle zapominamy o rzeczy elementarnej, która dzisiaj dla wielu z nas brzmi jak bajka: Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze żywiliśmy się właściwie, naszym problemem nie było ani nadciśnienie, ani nadmiar soli w każdym kęsie… Tak. Na co dzień borykaliśmy się raczej z niedostatkiem soli,CZYTAJ

Podstawowe informacje nt. osmolalności (toniczności) oraz gospodarki wodno-mineralnej odnajdziesz w moich wcześniejszych opracowaniach. Dzisiaj wzbogacę tę opowieść o garść istotnych konkretów, leżących na przecięciu obu problematyk. Chodzi mianowicie o bilans wodny organizmu i zaburzenia w jego nawodnieniu (oraz o istotę odwodnień/przewodnień). Przypomnijmy sobie czym są przestrzenie organizmu: Osocze krwi iCZYTAJ

Regulacja Ciśnienia Krwi Układ Renina-Angiotensyna-Aldosteron Regulacja objętości płynów ustrojowych przez nerkę nie ogranicza się do wpływu wazopresyny na mechanizm zagęszczania lub rozcieńczania moczu. Drugim oddziaływaniem w którym nerka bierze czynny udział jest układ RAA (Renina-Angiotensyna-Aldosteron). Przyjrzyjmy się przepływowi krwi przez nerkę. Tętniczka doprowadzająca krew do kłębuszka to niby zwykła tętniczka…CZYTAJ

nerka nefron zageszczanie i rozcienczanie moczu

Nerka – Potężne Narzędzie Homeostazy Utrzymywanie stałości środowiska wewnętrznego jest warunkiem życia, a więc zachowanie homeostazy to pierwszy i najważniejszy z obowiązków naszego organizmu. Chcąc się należycie z niego wywiązać, nasz organizm wytworzył odrębny narząd, którego jedynym zadaniem jest właśnie czuwanie nad homeostazą. Chodzi oczywiście o nerkę, a właściwie NERKI,CZYTAJ

W kilku poprzednich opracowaniach starałem się przybliżyć mechanizmy leżące u podstaw homeostazy, w szczególności trzy podstawowe zasady, którymi MUSI kierować się organizm. Dopiero teraz, gdy mamy już w pamięci te zasady (tj. prawa izotonii, izojonii i elektroobojętności) możemy przyjrzeć się poszczególnym ścieżkom metabolizmu. W zrozumieniu istoty zmian zachodzących w naszymCZYTAJ

rownowaga kwasowo zasadowa - buforowanie

Buforowanie pH Przeciwdziałanie zmianom pH przestrzeni pozakomórkowej jest bardzo istotnym elementem homeostazy, warunkującym optymalne funkcjonowanie wielu narządów. Z tego powodu nasz ‘ustrój’ zużywa mnóstwo energii na utrzymanie właściwego pH. Podkreślam ten fakt nie bez przyczyny, gdyż chcę zwrócić uwagę na priorytety, którymi kieruje się organizm w odpowiedzi na wszystko, coCZYTAJ

Prawo IZOJONII jest trzecią z elementarnych zasad kierujących homeostazą organizmu. Dwie pozostałe zasady (prawo izotonii i prawo elektroobojętności) omówiłem w poprzednich artykułach. Generalnie prawo izojonii mówi, że ustrój dąży do utrzymania stałego stężenia jonów, w szczególności jonów H+. Jako że powołujemy się na to prawo – przede wszystkim – wCZYTAJ

prawo elektroobojętności

HOMEOSTAZA – PRAWO ELEKTROOBOJĘTNOŚCI We wprowadzeniu do artykułów o homeostazie wspomniałem o wzajemnych zależnościach pomiędzy wieloma parametrami fizykochemicznymi naszego organizmu. Już sama zmiana temperatury ciała – choćby pod wpływem gorączki lub nadmiernych upałów – pociąga za sobą łańcuch regulacji. W dzisiejszym opracowaniu przyjrzymy się równowadze ładunków elektrycznych, a więc równowadzeCZYTAJ

cechy wody

Tematyka ‘roli wody w organizmie’ jest bogato eksploatowana w medycznej literaturze i nie ma sensu tego powielać. To, czego zwykle brakuje w większości opracowań to spojrzenie biochemiczne i odpowiedź na pytania: Jaką substancją jest woda? Jakie są jej cechy fizyko-chemiczne? Jaka jest natura środowiska wodnego i jak wpływa ona naCZYTAJ

czym jest homeostaza

Próbom zrozumienia fizjologicznych mechanizmów działania np. witamin czy makro- lub mikroelementów zwykle towarzyszy ta sama, dość specyficzna trudność. Nie możemy, mianowicie, pojąć dlaczego w naszym organizmie procesy przebiegają tak jak przebiegają, a nie tak jak – w naszym mniemaniu – powinny. Np. Dlaczego mam osteoporozę, skoro jem dużo serów bardzoCZYTAJ