rownowaga kwasowo zasadowa - buforowanie

Buforowanie pH Przeciwdziałanie zmianom pH przestrzeni pozakomórkowej jest bardzo istotnym elementem homeostazy, warunkującym optymalne funkcjonowanie wielu narządów. Z tego powodu nasz ‘ustrój’ zużywa mnóstwo energii na utrzymanie właściwego pH. Podkreślam ten fakt nie bez przyczyny, gdyż chcę zwrócić uwagę na priorytety, którymi kieruje się organizm w odpowiedzi na wszystko, coCZYTAJ

Prawo IZOJONII jest trzecią z elementarnych zasad kierujących homeostazą organizmu. Dwie pozostałe zasady (prawo izotonii i prawo elektroobojętności) omówiłem w poprzednich artykułach. Generalnie prawo izojonii mówi, że ustrój dąży do utrzymania stałego stężenia jonów, w szczególności jonów H+. Jako że powołujemy się na to prawo – przede wszystkim – wCZYTAJ

prawo elektroobojętności

HOMEOSTAZA – PRAWO ELEKTROOBOJĘTNOŚCI We wprowadzeniu do artykułów o homeostazie wspomniałem o wzajemnych zależnościach pomiędzy wieloma parametrami fizykochemicznymi naszego organizmu. Już sama zmiana temperatury ciała – choćby pod wpływem gorączki lub nadmiernych upałów – pociąga za sobą łańcuch regulacji. W dzisiejszym opracowaniu przyjrzymy się równowadze ładunków elektrycznych, a więc równowadzeCZYTAJ